Доги Кено - Резултати од извлекувањата

колопочетокпобедниквторо местотрето местовидови добивкибр. на добивкивк. износ на добивки
83764 23.06.2021 23100
83765 23.06.2021 45300
83766 23.06.2021 52300
83767 23.06.2021 42600
83768 23.06.2021 54300
83769 23.06.2021 61400
83770 23.06.2021 56200
83771 23.06.2021 32500
83772 23.06.2021 36200
83773 23.06.2021 56300

видови добивки во играта Доги Кено

вид игра
1 Победник
2 Втор
3 Трет
4 Прв / Втор
5 Во првите два
6 Во првите три
7 Двојна шанса
8 Нема да победи
9 Не втор
10 Не трет
11 Не во првите два
12 Не во првите три
13 Не двојна шанса
14 Победник 123 или 456
15 Победник пар или непар
16 Првите два
17 Првите три
18 Двојна шанса прв/втор
19 Trifecta

Добивките застаруваат 30 (триесет) дена од датумот на потврдата за уплата. Рокот за приговори е 3 (три) дена од датумот на потврдата за уплата.