Доги Кено - Резултати од извлекувањата

колопочетокпобедниквторо местотрето местовидови добивкибр. на добивкивк. износ на добивки
61598 19.04.2021 14200
61599 19.04.2021 12500
61600 19.04.2021 25100
61601 19.04.2021 62500
61602 19.04.2021 52300
61603 19.04.2021 65300
61604 19.04.2021 13400
61605 19.04.2021 31600
61606 19.04.2021 54600
61607 19.04.2021 25100

видови добивки во играта Доги Кено

вид игра
1 Победник
2 Втор
3 Трет
4 Прв / Втор
5 Во првите два
6 Во првите три
7 Двојна шанса
8 Нема да победи
9 Не втор
10 Не трет
11 Не во првите два
12 Не во првите три
13 Не двојна шанса
14 Победник 123 или 456
15 Победник пар или непар
16 Првите два
17 Првите три
18 Двојна шанса прв/втор
19 Trifecta

Добивките застаруваат 30 (триесет) дена од датумот на потврдата за уплата. Рокот за приговори е 3 (три) дена од датумот на потврдата за уплата.