Доги Кено - Резултати од извлекувањата

колопочетокпобедниквторо местотрето местовидови добивкибр. на добивкивк. износ на добивки
211933 04.07.2022 54600
211934 04.07.2022 64500
211935 04.07.2022 64500
211936 04.07.2022 23400
211937 04.07.2022 34600
211938 04.07.2022 32100
211939 04.07.2022 15300
211940 04.07.2022 51300
211941 04.07.2022 41300
211942 04.07.2022 26300

видови добивки во играта Доги Кено

вид игра
1 Победник
2 Втор
3 Трет
4 Прв / Втор
5 Во првите два
6 Во првите три
7 Двојна шанса
8 Нема да победи
9 Не втор
10 Не трет
11 Не во првите два
12 Не во првите три
13 Не двојна шанса
14 Победник 123 или 456
15 Победник пар или непар
16 Првите два
17 Првите три
18 Двојна шанса прв/втор
19 Trifecta

Добивките застаруваат 30 (триесет) дена од датумот на потврдата за уплата. Рокот за приговори е 3 (три) дена од датумот на потврдата за уплата.