Тековни огласи за набавка архива

Оглас Предмет на набавката Краен рок
08777/2024
Набавка на моторни возила сукцесивно во период од 1 година преку оперативен лизинг
25.06.2024
09577/2024
Набавка на канцелариски мебел
18.06.2024

Јавни повици за деловна соработка

Предмет на јавниот повик Отворен до
Отворен повик број 02/2023 за доставување на понуди за закуп на медиумски простор во електронските медиуми - РАДИО СТАНИЦИ за 2023/2024 година

Преземање:

20.12.2023
Отворен повик број 01/2023 за доставување на понуди за закуп на медиумски ТВ простор

Преземање:

09.04.2023
Отворен повик број 2/2022 за доставување на понуди за ЗАКУП НА МЕДИУМСКИ ПРОСТОР во електронските медиуми - РАДИО СТАНИЦИ
13.12.2022
Отворен повик број 2/2021 за доставување на понуди за ЗАКУП НА МЕДИУМСКИ ПРОСТОР во електронските медиуми - РАДИО СТАНИЦИ

Преземање:

12.09.2022
Отворен повик број 01/2022 за доставување на понуди за закуп на медиумски ТВ простор

Преземање:

28.03.2022
Сукцесивна набавка на хотелски услуги во Скопје

Преземање:

02.03.2022
Отворен повик број 01/2021 за доставување на понуди за закуп на медиумски простор

Преземање:

29.03.2021
Отворен повик број 02/2020 за доставување на понуди за закуп на медиумски простор

Преземање:

20.08.2020
Јавен повик бр. 01-ДС/2020 за доставување на понуди за доделување на договор за деловна соработка
28.02.2020
Oтворен повик број 03/2019 за доставување на понуди за склучување на договор за користење на брокерски услуги од стручно лице од областа на осигурувањето
28.10.2019
Отворен повик број 01/2019 за доставување на понуди за закуп на медиумски простор

Преземање:

20.07.2019
Деловна соработка за прием на уплата на влогови за игрите на среќа преку видео лотариски терминали

Преземање:

31.12.2018
Јавен повик бр. 01-ДСЕ/2018 за доставување на понуди за доделување на договор за деловна соработка за услуги за обезбедување на закуп на играчки содржини за електронски игри на среќа
11.05.2018
Отворен повик број 02/2018 за доставување на понуди за закуп на медиумски простор

Преземање:

08.05.2018
Јавен повик бр. 02-ДСП/2018 за склучување на Договори за деловна соработка за работи и услуги поврзани со организирање и контрола на продажната мрежа преку посредување – мастер дилер

Преземање:

04.05.2018
Јавен повик бр. 01-ДСП/2018 за склучување на Договори за деловна соработка за работи и услуги поврзани со организирање и контрола на продажната мрежа преку посредување – мастер дилер

Преземање:

27.03.2018
Овозможување на повеќе алтернативни начини на уплата на парични средства од регистрираните учесници на интернет игри на среќа на ДВЛМ

Преземање:

01.01.2018
Поканa за поднесување на понуди
12.06.2017
Јавен повик број 01/2016 за прибирање на понуди за закуп (изнајмување) на деловен простор
04.10.2016
Обезбедување банкарски услуги за електронска трговија

Преземање:

23.09.2014
Прибирање на понуди за закуп (изнајмување) на деловен простор

Преземање:

21.09.2014
Обезбедување банкарски услуги за електронска трговија
19.09.2014
Услуги за обезбедување на закуп на играчки содржини и обезбедување на сервис и поддршка за видео лотариски терминали
11.09.2014
Услуги за обезбедување на закуп на играчки содржини за интернет играње
09.09.2014