Среќни топчиња - Резултати од извлекувањата

колопочетокизвлечени броевивидови добивкибр. на добивкивк. износ на добивки
305726 23.06.2021 26, 46, 34, 06, 44, 42, 48, 35, 14, 05, 07, 20, 02, 16, 27, 03, 33, 09, 40, 31, 10, 30, 08, 18, 32, 15, 17, 23, 28, 29, 19, 37, 38, 45, 4700
305727 23.06.2021 42, 11, 35, 06, 09, 12, 36, 37, 25, 45, 28, 02, 40, 10, 21, 16, 26, 33, 18, 48, 03, 19, 22, 46, 32, 39, 20, 01, 27, 31, 44, 05, 15, 17, 4300
305728 23.06.2021 28, 34, 04, 38, 24, 19, 23, 33, 12, 40, 43, 08, 27, 21, 03, 18, 06, 32, 01, 36, 29, 48, 17, 05, 47, 45, 30, 31, 41, 26, 39, 10, 42, 22, 3500
305729 23.06.2021 22, 11, 20, 38, 41, 28, 10, 33, 45, 23, 07, 14, 43, 01, 15, 47, 48, 42, 24, 40, 34, 35, 30, 32, 04, 19, 09, 44, 21, 06, 27, 12, 13, 39, 0800
305730 23.06.2021 33, 09, 14, 46, 12, 07, 36, 06, 29, 08, 32, 45, 01, 40, 04, 35, 30, 11, 05, 20, 27, 24, 42, 15, 22, 19, 47, 18, 02, 44, 25, 39, 43, 23, 1700
305731 23.06.2021 37, 47, 36, 40, 05, 46, 19, 14, 35, 11, 34, 31, 09, 26, 06, 27, 48, 08, 38, 39, 33, 04, 29, 45, 44, 17, 20, 02, 18, 10, 07, 28, 43, 32, 1600
305732 23.06.2021 36, 40, 04, 07, 14, 38, 03, 42, 15, 25, 16, 01, 06, 11, 09, 10, 45, 29, 32, 41, 05, 46, 17, 30, 08, 27, 35, 33, 20, 19, 47, 23, 39, 12, 4400
305733 23.06.2021 03, 21, 18, 29, 44, 37, 19, 34, 26, 36, 04, 06, 15, 42, 43, 23, 40, 30, 08, 39, 41, 24, 11, 01, 02, 35, 16, 48, 33, 20, 10, 28, 17, 31, 2500
305734 23.06.2021 15, 26, 33, 40, 19, 45, 22, 23, 20, 47, 35, 43, 12, 41, 02, 09, 10, 25, 29, 11, 21, 48, 08, 04, 36, 14, 06, 07, 01, 28, 34, 39, 32, 42, 3100
305735 23.06.2021 35, 20, 21, 39, 41, 02, 09, 05, 45, 03, 23, 40, 16, 37, 14, 13, 25, 46, 08, 29, 38, 34, 44, 22, 28, 11, 07, 12, 26, 04, 27, 42, 43, 31, 2400

видови добивки во играта Среќни топчиња

вид игра
1 Игра на броеви
2 Збир на првите пет
3 Првиот број над/под 24,5
4 Првиот број пар/непар
5 Боја на првото топче
6 Паритет
7 Најчеста боја
8 Последниот број над/под 24,5
9 Последниот број пар/непар
10 Боја на последното топче
11 Првиот број
12 Последниот број
13 Првиот или последниот број
14 Неизвлечен број

Добивките застаруваат 30 (триесет) дена од датумот на потврдата за уплата. Рокот за приговори е 3 (три) дена од датумот на потврдата за уплата.