Среќни топчиња - Резултати од извлекувањата

колопочетокизвлечени броевивидови добивкибр. на добивкивк. износ на добивки
283378 19.04.2021 16, 32, 17, 27, 02, 15, 36, 05, 06, 01, 43, 40, 46, 33, 13, 39, 24, 07, 48, 03, 18, 08, 44, 22, 41, 09, 04, 30, 12, 37, 26, 35, 45, 47, 3400
283379 19.04.2021 14, 47, 22, 44, 01, 34, 33, 41, 40, 08, 27, 46, 11, 02, 18, 24, 21, 37, 10, 12, 05, 04, 25, 17, 09, 36, 48, 29, 19, 28, 07, 43, 20, 45, 2300
283380 19.04.2021 34, 21, 24, 06, 45, 27, 04, 22, 32, 47, 31, 48, 17, 43, 42, 09, 25, 03, 28, 15, 37, 16, 40, 08, 14, 05, 07, 23, 46, 30, 39, 01, 02, 38, 1200
283381 19.04.2021 31, 01, 40, 39, 13, 26, 12, 30, 45, 22, 46, 09, 21, 37, 14, 07, 08, 05, 41, 47, 29, 10, 02, 34, 18, 16, 27, 24, 43, 11, 19, 28, 04, 38, 2500
283382 19.04.2021 24, 18, 42, 23, 43, 12, 31, 25, 08, 28, 41, 32, 29, 06, 11, 09, 40, 38, 15, 14, 26, 27, 13, 17, 20, 01, 22, 03, 46, 44, 19, 16, 10, 47, 0400
283383 19.04.2021 28, 07, 29, 23, 37, 01, 26, 33, 38, 46, 06, 45, 08, 35, 05, 11, 15, 12, 31, 41, 36, 18, 13, 14, 40, 21, 20, 43, 30, 19, 39, 03, 16, 17, 0400
283384 19.04.2021 18, 07, 30, 26, 32, 04, 27, 22, 28, 33, 02, 44, 06, 20, 24, 25, 23, 35, 08, 31, 38, 42, 39, 01, 19, 16, 21, 09, 37, 43, 47, 45, 34, 36, 1300
283385 19.04.2021 41, 23, 11, 05, 45, 47, 08, 16, 29, 21, 09, 38, 37, 04, 18, 39, 20, 32, 35, 25, 17, 30, 13, 40, 28, 22, 48, 10, 31, 03, 01, 26, 07, 42, 1500
283386 19.04.2021 03, 18, 12, 40, 07, 06, 26, 05, 32, 14, 04, 33, 46, 11, 37, 42, 39, 35, 08, 09, 34, 21, 41, 45, 24, 43, 47, 15, 25, 29, 44, 10, 38, 22, 2000
283387 19.04.2021 26, 47, 27, 11, 25, 10, 44, 04, 45, 48, 40, 07, 13, 30, 20, 01, 23, 35, 37, 31, 12, 34, 08, 19, 32, 14, 29, 09, 06, 46, 36, 16, 15, 33, 1800

видови добивки во играта Среќни топчиња

вид игра
1 Игра на броеви
2 Збир на првите пет
3 Првиот број над/под 24,5
4 Првиот број пар/непар
5 Боја на првото топче
6 Паритет
7 Најчеста боја
8 Последниот број над/под 24,5
9 Последниот број пар/непар
10 Боја на последното топче
11 Првиот број
12 Последниот број
13 Првиот или последниот број
14 Неизвлечен број

Добивките застаруваат 30 (триесет) дена од датумот на потврдата за уплата. Рокот за приговори е 3 (три) дена од датумот на потврдата за уплата.