Среќни топчиња - Резултати од извлекувањата

колопочетокизвлечени броевивидови добивкибр. на добивкивк. износ на добивки
434917 04.07.2022 09, 13, 11, 46, 10, 19, 04, 05, 08, 14, 24, 07, 02, 31, 03, 25, 36, 22, 06, 38, 28, 39, 30, 32, 20, 44, 37, 35, 29, 23, 21, 01, 17, 16, 4000
434918 04.07.2022 14, 22, 18, 05, 30, 32, 26, 24, 45, 44, 27, 13, 37, 08, 03, 19, 28, 02, 20, 31, 46, 43, 06, 34, 38, 09, 01, 36, 25, 33, 29, 17, 21, 48, 4100
434919 04.07.2022 23, 34, 46, 43, 36, 48, 31, 14, 18, 20, 16, 40, 42, 08, 09, 30, 06, 33, 04, 13, 44, 39, 07, 05, 28, 47, 21, 01, 19, 38, 26, 02, 37, 10, 3200
434920 04.07.2022 28, 34, 30, 42, 01, 43, 38, 33, 36, 16, 11, 20, 41, 19, 27, 46, 06, 47, 24, 37, 07, 25, 35, 45, 05, 22, 39, 15, 10, 04, 08, 23, 31, 03, 1400
434921 04.07.2022 25, 31, 37, 09, 41, 34, 21, 30, 38, 02, 44, 28, 36, 32, 10, 27, 11, 12, 48, 24, 23, 04, 35, 22, 45, 14, 15, 26, 20, 43, 40, 42, 18, 05, 0700
434922 04.07.2022 37, 41, 45, 04, 29, 05, 35, 28, 48, 31, 26, 16, 30, 06, 40, 12, 25, 15, 11, 24, 09, 21, 43, 20, 23, 39, 22, 02, 19, 34, 42, 07, 14, 27, 1800
434923 04.07.2022 04, 03, 24, 38, 35, 19, 45, 42, 26, 32, 21, 02, 31, 01, 28, 30, 10, 20, 47, 48, 05, 08, 34, 40, 41, 36, 17, 07, 15, 27, 14, 23, 37, 06, 1100
434924 04.07.2022 30, 25, 02, 03, 46, 40, 41, 45, 26, 08, 42, 01, 34, 36, 12, 14, 32, 48, 10, 05, 29, 38, 13, 19, 33, 27, 07, 37, 18, 44, 35, 31, 24, 43, 4700
434925 04.07.2022 47, 14, 08, 48, 28, 12, 46, 03, 19, 30, 20, 15, 21, 01, 22, 41, 39, 45, 05, 07, 44, 38, 23, 32, 25, 13, 09, 18, 16, 02, 06, 29, 10, 40, 3700
434926 04.07.2022 22, 35, 32, 21, 03, 01, 15, 47, 24, 14, 34, 37, 40, 20, 04, 48, 31, 36, 43, 25, 11, 45, 08, 05, 13, 16, 33, 28, 27, 26, 29, 07, 18, 23, 1900

видови добивки во играта Среќни топчиња

вид игра
1 Игра на броеви
2 Збир на првите пет
3 Првиот број над/под 24,5
4 Првиот број пар/непар
5 Боја на првото топче
6 Паритет
7 Најчеста боја
8 Последниот број над/под 24,5
9 Последниот број пар/непар
10 Боја на последното топче
11 Првиот број
12 Последниот број
13 Првиот или последниот број
14 Неизвлечен број

Добивките застаруваат 30 (триесет) дена од датумот на потврдата за уплата. Рокот за приговори е 3 (три) дена од датумот на потврдата за уплата.