Предмет на набавката Оглас Краен рок
Услуги од маркетинг агенција 00439/2021 23.02.2021 10:00

Јавни повици за деловна соработка

Предмет на јавниот повик Отворен до
Отворен повик број 02/2020 за доставување на понуди за закуп на медиумски простор 20.08.2020
Јавен повик бр. 01-ДС/2020 за доставување на понуди за доделување на договор за деловна соработка 28.02.2020
Oтворен повик број 03/2019 за доставување на понуди за склучување на договор за користење на брокерски услуги од стручно лице од областа на осигурувањето 28.10.2019
Отворен повик број 01/2019 за доставување на понуди за закуп на медиумски простор 20.07.2019
Деловна соработка за прием на уплата на влогови за игрите на среќа преку видео лотариски терминали 31.12.2018
Јавен повик бр. 01-ДСЕ/2018 за доставување на понуди за доделување на договор за деловна соработка за услуги за обезбедување на закуп на играчки содржини за електронски игри на среќа 11.05.2018
Отворен повик број 02/2018 за доставување на понуди за закуп на медиумски простор 08.05.2018
Јавен повик бр. 02-ДСП/2018 за склучување на Договори за деловна соработка за работи и услуги поврзани со организирање и контрола на продажната мрежа преку посредување – мастер дилер 04.05.2018
Јавен повик бр. 01-ДСП/2018 за склучување на Договори за деловна соработка за работи и услуги поврзани со организирање и контрола на продажната мрежа преку посредување – мастер дилер 27.03.2018
Овозможување на повеќе алтернативни начини на уплата на парични средства од регистрираните учесници на интернет игри на среќа на ДВЛМ 01.01.2018
Поканa за поднесување на понуди 12.06.2017
Јавен повик број 01/2016 за прибирање на понуди за закуп (изнајмување) на деловен простор 04.10.2016
Обезбедување банкарски услуги за електронска трговија 23.09.2014
Прибирање на понуди за закуп (изнајмување) на деловен простор 21.09.2014
Обезбедување банкарски услуги за електронска трговија 19.09.2014
Услуги за обезбедување на закуп на играчки содржини и обезбедување на сервис и поддршка за видео лотариски терминали 11.09.2014
Услуги за обезбедување на закуп на играчки содржини за интернет играње 09.09.2014