Јавни повици за деловна соработка

Предмет на јавниот повик Отворен до
Отворен повик број 01/2019 за доставување на понуди за закуп на медиумски простор 07/20/2019
Деловна соработка за прием на уплата на влогови за игрите на среќа преку видео лотариски терминали 12/31/2018
Јавен повик бр. 01-ДСЕ/2018 за доставување на понуди за доделување на договор за деловна соработка за услуги за обезбедување на закуп на играчки содржини за електронски игри на среќа 05/11/2018
Отворен повик број 02/2018 за доставување на понуди за закуп на медиумски простор 05/08/2018
Јавен повик бр. 02-ДСП/2018 за склучување на Договори за деловна соработка за работи и услуги поврзани со организирање и контрола на продажната мрежа преку посредување – мастер дилер 05/04/2018
Јавен повик бр. 01-ДСП/2018 за склучување на Договори за деловна соработка за работи и услуги поврзани со организирање и контрола на продажната мрежа преку посредување – мастер дилер 03/27/2018
Овозможување на повеќе алтернативни начини на уплата на парични средства од регистрираните учесници на интернет игри на среќа на ДВЛМ 01/01/2018
Поканa за поднесување на понуди 06/12/2017
Јавен повик број 01/2016 за прибирање на понуди за закуп (изнајмување) на деловен простор 10/04/2016
Обезбедување банкарски услуги за електронска трговија 09/23/2014
Прибирање на понуди за закуп (изнајмување) на деловен простор 09/21/2014
Обезбедување банкарски услуги за електронска трговија 09/19/2014
Услуги за обезбедување на закуп на играчки содржини и обезбедување на сервис и поддршка за видео лотариски терминали 09/11/2014
Услуги за обезбедување на закуп на играчки содржини за интернет играње 09/09/2014